Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 14:15

15«Nɔɔna-ba, bɛɛ mʋ yɩ abam lagɩ á kɩ kʋntʋ? Dɩbam yɩ nabiinǝ mʋ, nɩ abam dɩ te. Dɩbam nan tu yo seeni sɩ dɩ́ tɔɔlɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam mʋ dɩ́ brɩ abam, sɩ á yagɩ jwǝnǝ kaanɩm, sɩ á daarɩ á taá tɔgɩ Ŋwɩa Tu Baŋa-Wɛ. Dɩntʋ mʋ kɩ wɛyuu dɩ tɩga dɩ na-fara dɩ wǝǝnu tɩlʋ maama na wʋ tɩ wʋnɩ tɩn.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index