Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 14:18

18Pooli na tagɩ kʋntʋ tɩn, kʋ ya gɛ fɩnfɩɩn mʋ sɩ nɔɔna bam kwe wǝǝnu tɩm ba ma kaanɩ-ba, yɩ ba laan yagɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index