Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 15:12

12Ba kɔgɔ kʋm maa je, yɩ ba cǝgi sɔɔ sɩ ba ni taanɩ dɩm. Pooli dɩ Banabasɩ ma zaŋɩ ba ta Wɛ na dɛ bantʋ jɩŋa DƖ kɩ wo-kɩnkagɩla dɩ wǝǝnu tɩlʋ na brɩ DƖ dam dwi-gɛ tiinǝ bam te tɩn.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index