Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 15:17

17Kʋntʋ tɩn, nɔɔna balʋ na daarɩ tɩn wʋ́ kwaanɩ sɩ ba lwarɩ amʋ wʋlʋ na yɩ ba Yuutu Baŋa-Wɛ tɩn.

Dwi-gɛ tiinǝ balʋ a na lɩ sɩ ba taa yɩ a tɩtɩ nɔɔna tɩn wʋ́ lwarɩ amʋ.

Yuutu Baŋa-Wɛ mʋ tagɩ kʋntʋ,

yɩ DƖ pa wǝǝnu tɩm sɩɩnɩ tɩ kɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index