Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 15:18

18DƖ maŋɩ DƖ pa nɔɔna lwarɩ wǝǝnu tɩntʋ ni nɩ faŋa faŋa mʋ.› »

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index