Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 15:22

22Ba maama na ni kʋntʋ tɩn, Zezi tɩntʋŋna bam dɩ o kɔgɔ kʋm nakwa bam maa lɩ wʋbʋŋa sɩ ba lɩ nɔɔna ba wʋnɩ, sɩ ba tɔgɩ dɩ Pooli dɩ Banabasɩ ba vu Antɩɔsɩ. Ba dɛɛn ma lɩ nɔɔna bale balʋ na yɩ yigǝ tiinǝ ba kɔgɔ kʋm wʋnɩ tɩn. Ba dɩdʋa yɩrɩ mʋ Zudi wʋlʋ yɩrɩ dɩdoŋ na yɩ Basaba tɩn. Wʋdoŋ wʋm yɩrɩ mʋ Silasɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index