Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 15:25

25Kʋntʋ ŋwaanɩ dɩbam maama mʋ kɩ ni daanɩ sɩ dɩ́ lɩ nɔɔna dɩ́ tʋŋɩ-ba abam tee nɩ, sɩ ba tɔgɩ dɩ dɩbam cilon-sonnu Banabasɩ dɩ Pooli ba ba.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index