Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 16:10

10Pooli na dwɛ kʋntʋ tɩn, dɩbam ma kɩ lɩla dɩ́ ti dɩ́ yigǝ sɩ dɩ́ vu Masɩdʋanɩ, bɛŋwaanɩ dɩ́ maanɩ nɩ kʋ yɩ Wɛ mʋ bǝŋi dɩbam sɩ dɩ́ vu dɩ́ brɩ nɔɔna bam DƖ kwǝr-ywǝŋǝ kam dáanɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index