Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 16:12

12Dɩ́ laan ma zɩgɩ dáanɩ dɩ́ vu tɩga nɩ dɩ́ vu dɩ́ yi Filipi. Tɩʋ kʋm kʋntʋ yɩ Masɩdʋanɩ tɩ-niǝ yam dayigǝ tɩʋ mʋ. Rom tiinǝ mʋ te-kʋ.

Dɩ́ ma kɩ da kɔgɔ kɔgɔ tɩʋ kʋm kʋntʋ nɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index