Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 16:15

15O dɛɛn ma pa dɩ́ miis-o dɩ o sɔŋɔ tiinǝ maama na wʋnɩ Zezi yɩrɩ ŋwaanɩ. O laan ma zaŋɩ o loori dɩbam o wɩ: «Abam na sɛ nɩ a sɩɩnɩ a kɩ a wʋ-dɩdʋa dɩdaanɩ dɩ́ Yuutu Zezi, sɩ á ba á taá zʋʋrɩ dɩbam sɔŋɔ nɩ.» O ma wʋ sɛ sɩ dɩ́ viiri.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index