Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 16:16

Ba na kɩ Pooli dɩ Silasɩ pɩɩna digǝ nɩ yɩ kʋ kɩ te tɩn

16Dɛ dɩdwɩ mʋ dɩ́ zaŋɩ dɩ́ maa ve Wɛ warɩm jǝgǝ kam. Dɩ́ na maa ve tɩn, dɩ́ ma jeeri bɩsankana kalʋ na yɩ nɔɔna gambaa tɩn. Cicirǝ dɛɛn maa tɔg-o ka pa o pwǝrisǝ. O na yǝni o pwǝrisǝ o tɛ wǝǝnu tɩlʋ na lagɩ tɩ ba tɩ kɩ tɩn, mʋ o yuu tiinǝ bam dɛɛn nɛ sǝbu zanzan kʋ baŋa nɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index