Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 16:18

18O dɛɛn tɔgɩ dɩbam kwaga o kɩ kʋntʋ mʋ taan da kɔgɔ kɔgɔ. Pooli wʋ laan ma cɔgɩ. O ma pipiri o ta dɩ cicirǝ kam o wɩ: «A lagɩ a ta dɩ nmʋ Zezi Krisi yɩrɩ ŋwaanɩ, nuŋi sɩ n daar-o!» O na tagɩ kʋntʋ tɩn, cicirǝ kam ma nuŋi ka daar-o bɩdwɩ baŋa nɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index