Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 16:34

34O ma daarɩ o pa Pooli dɩ Silasɩ zʋ o sɔŋɔ kʋm wʋ. O ma kɩ wʋdiu o pa ba di. O na tu o sɛ Wɛ dɩ wʋ-dɩdʋa tɩn, o maa jɩgɩ wʋpolo lanyɩranɩ dɩ o sɔŋɔ tiinǝ bam maama.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index