Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 16:35

35Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, Rom tiinǝ dɩdɛɛra bam ma tʋŋɩ nɔɔna sɩ ba vu pɩɩna digǝ kam yɩrɩnʋ wʋm te, ba ta dɩd-o nɩ o yagɩ nɔɔna bam sɩ ba viiri.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index