Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 16:38

38Nɔɔna bam ma vu ba ta Pooli na tagɩ kʋlʋ tɩn ba brɩ Rom tiinǝ dɩdɛɛra bam. Ba na lwarɩ nɩ Pooli dɩ Silasɩ yɩ Rom tɩʋ kʋm jɩŋa nɔɔna mʋ tɩn, fʋʋnɩ ma zʋ-ba dɩ ba na kɩ-ba te tɩn.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index