Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 17:23

23A na beeri abam tɩʋ kʋm wʋnɩ tɩn, a nɛ je sɩm maama á na zuli á jwǝnǝ da tɩn. A na beeri tɩn mʋ a nɛ kaanɩm bimbim dɩdʋa, yɩ kʋ pʋpʋnɩ dɩ yɩra nɩ kʋ wɩ: ‹Wɛ dɩlʋ dɩ́ na yǝri tɩn›. Kʋntʋ, Wɛ dɩlʋ abam na jɩgɩ á zuli yɩ á ta yǝri-DƖ tɩn kwǝrǝ mʋ a lagɩ a tɔɔlɩ a brɩ abam.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index