Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 17:29

29Dɩbam na sɩɩnɩ dɩ́ yɩ Wɛ dwi tiinǝ tɩn, dɩ́ wʋ maŋɩ sɩ dɩ́ bʋŋɩ nɩ Wɛ wʋ́ ta nyɩ dɩ kamɔgɔ kʋlʋ nabiinu na mɛ sǝbu-sɩŋa naa luguru naa kandwa o ma o kɩ dɩ o tɩtɩ wʋbʋŋa tɩn.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index