Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 17:30

30Faŋa faŋa yɩ nabiinǝ ta yǝri kʋlʋ na lana sɩ ba taa kɩ tɩn, Wɛ wʋ kwe-kʋ DƖ kɩ DƖ wʋbʋŋa nɩ. Kʋ daarɩ lele kʋntʋ, DƖ laan pɛ ni nɩ nɔɔna maama lʋgʋ baŋa nɩ maŋɩ sɩ ba lǝni ba wʋrʋ ba yagɩ wo-balwaarʋ kǝm.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index