Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 17:32

32Pooli na ŋɔɔnɩ twa biim taanɩ kʋntʋ tɩn, nɔɔna bam badonnǝ maa jɩg-o ba mwana. Kʋ daarɩ badaara maa tɛ ba wɩ: «Dɩ́ lagɩ sɩ n joori n ŋɔɔnɩ taanɩ dɩm kʋntʋ doŋ mʋ sɩ dɩ́ cǝgi dɛ dɩdoŋ nɩ.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index