Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 17:9

9Dɩdɛɛra bam ma pa Zazɔn dɩ o donnǝ bam tiŋi sǝbu kʋlʋ na wʋ́ pa-ba cwǝŋǝ sɩ ba vrɩ ba tɩtɩ tɩn. Ba laan ma yagɩ-ba ba pa ba viiri.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index