Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 18:10

10sɩ amʋ wʋ nmʋ tee nɩ. Nɔɔn-nɔɔnʋ bá wanɩ o kɩ nmʋ lwarɩm, bɛŋwaanɩ tɩʋ kʋntʋ wʋnɩ nɔɔna zanzan mʋ wʋra ba na yɩ amʋ tɩtɩ nɔɔna.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index