Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 18:24

Apolɔsɩ na tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ te tɩn

24Zwifu wʋdoŋ dɛɛn mʋ wʋra, o yɩrɩ mʋ Apolɔsɩ. Ba lʋg-o Alɛsandrɩ nɩ mʋ. Wʋntʋ ma ba Efɛɛzɩ. O dɛɛn yɩ wʋlʋ na waɩ taanɩ o ŋɔɔnɩ pʋrɩ pʋrɩ tɩn mʋ. O maa kwǝri o ye Wɛ tɔnɔ kʋm wǝǝnu tɩm kuri maama lanyɩranɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index