Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 18:6

6Ba ma wʋ sɛ o taanɩ dɩm yɩ ba twɩ-o. O laan ma ja o gwaarʋ tɩm o pupugi tɩ fogo kʋm ba yigǝ nɩ, yɩ o ta dɩ ba o wɩ: «Abam na nɛ lɛɛrʋ Wɛ tee nɩ, kʋ yɩ abam tɩtɩ yigǝ mʋ. Kʋ daa daɩ amʋ yigǝ. Kʋ na sɩŋɩ lele kʋntʋ tɩn, a laan wʋ́ vu dwi-gɛ tiinǝ bam te a daarɩ abam.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index