Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 18:8

8Wɛ-digǝ kam yuutu wʋm yɩrɩ mʋ Krisipu. Wʋntʋ dɩ o sɔŋɔ tiinǝ bam maama dɛɛn tu ba tɔgɩ dɩ́ Yuutu Zezi. Korɛntɩ tiinǝ zanzan dɩ dɛɛn ma ni Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam yɩ ba sɛ. Ba laan ma pa ba miisi-ba na wʋnɩ Zezi yɩrɩ ŋwaanɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index