Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 2:14

Pɩyɛɛrɩ na tɔɔlɩ Wɛ kwǝrǝ Pantɩkoti dɛ nɩ te tɩn

14Pɩyɛɛrɩ laan ma zaŋɩ wɛɛnɩ dɩdaanɩ o donnǝ fugǝ-dɩdʋa kam. O ma ŋɔɔnɩ dɩ kwǝr-dɩa o ta dɩ nɔn-kɔgɔ kʋm o wɩ: «A badonnǝ-ba, Zwifǝ-ba dɩ abam balʋ maama na zʋʋrɩ Zeruzalɛm nɩ tɩn, cǝgi-na sɩ a ta kǝm dɩntʋ kuri a brɩ abam.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index