Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 2:17

17O tagɩ sɩ Baŋa-Wɛ wɩ:

‹Lʋgʋ tiim maŋa na yiǝ,

amʋ wʋ́ pwǝri a Joro kʋm sɩ kʋ taa wʋ nabiinǝ maama tee nɩ.

Kʋntʋ nan wʋ́ pa abam biǝ dɩ á bukwa ŋɔɔnɩ amʋ yiyiu-ŋwɛ.

Aá pa abam nɔn-dʋnnʋ na vɩɩrɩm,

kʋ daarɩ sɩ á nankwɩn dwɛ dɩndwɩa.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index