Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 2:22

22A badonnǝ Yisɩrayɛlɩ tiinǝ-ba, cǝgi-na a na lagɩ a ta kʋlʋ tɩn. A lagɩ a ta Zezi wʋlʋ na yɩ Nazarɛtɩ tu tɩn taanɩ mʋ a brɩ abam. Baŋa-Wɛ tagɩ wʋntʋ ŋwaanɩ mʋ DƖ kɩ wo-kamunnu dɩ wo-kɩnkagɩla dɩ wǝǝnu tɩlʋ na brɩ DƖ dam tɩn, sɩ kʋ brɩ abam nɩ o sɩɩnɩ o nuŋi wʋm Baŋa-Wɛ te mʋ. Abam tɩtɩ maŋɩ á ye kʋntʋ, bɛŋwaanɩ wǝǝnu tɩm kʋntʋ maŋɩ tɩ kɩ abam tɩtarɩ nɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index