Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 2:23

23Wɛ maŋɩ DƖ ye kʋ na wʋ́ ta yɩ te tɩn. DƖ dɛɛn ma lɩ wʋbʋŋa sɩ abam ja Zezi á kɩ nɔn-balwaarʋ jɩŋa nɩ, sɩ ba pa-o tʋʋn-dagara baŋa nɩ. Á kɩ kʋntʋ mʋ á ma á gʋ-o.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index