Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 2:31

31Davidi nan maŋɩ o da yigǝ o lwarɩ kʋlʋ Wɛ na wʋ́ kɩ tɩn. Kʋ yɩ Krisi wʋm Wɛ na tʋŋɩ tɩn tʋʋnɩ biim woŋo mʋ o tagɩ o wɩ: ‹Wɛ wʋ sɛ sɩ DƖ yag-o curu nɩ. O yɩra yam dɩ nan wʋ pɔgɩ.›

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index