Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 2:36

36Kʋntʋ tɩn, Yisɩrayɛlɩ dwi maama nan maŋɩ sɩ ba lwarɩ lanyɩranɩ nɩ, Zezi wʋlʋ abam na pagɩ tʋʋn-dagara baŋa nɩ á gʋ tɩn, kʋ yɩ wʋntʋ tɩtɩ nɔ́ɔ mʋ Wɛ laan pɛ sɩ o taa yɩ Krisi wʋm, yɩ o kwǝri o yɩ dɩbam Yuutu.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index