Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 2:38

38Pɩyɛɛrɩ ma lǝri-ba o wɩ: «Abam maama maŋɩ sɩ á lǝni á wʋrʋ á yagɩ kǝm-balwaarʋ tɩm, sɩ á daarɩ á pa ba miisi abam na wʋnɩ Zezi Krisi yɩrɩ ŋwaanɩ, sɩ Wɛ wʋ́ yagɩ á lwarɩm DƖ ma cɛ abam. Wɛ laan wʋ́ pa DƖ Joro kʋm taa wʋ abam tee nɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index