Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 2:4

4Wɛ Joro kʋm ma ba ba maama tee nɩ dɩ dam, yɩ ba sɩŋɩ sɩ ba taa ŋɔɔnɩ taana dwi dwi, nɩnɛɛnɩ Wɛ Joro kʋm na pɛ-ba dam sɩ ba ŋɔɔnɩ taanɩ dɩlʋ tɩn.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index