Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 2:40

40Pɩyɛɛrɩ ma joori o fɔgɩ o ma bɩtarɩ dwi dwi o brɩ-ba Wɛ cɩga kam, yɩ o kaanɩ-ba o wɩ: «Sɛ-na sɩ Baŋa-Wɛ vrɩ abam zɩm nɔn-balwaarʋ tɩm tɩtarɩ nɩ.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index