Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 20:1

Pooli na ve Masɩdʋanɩ dɩ Grɛkɩ tɩʋ te tɩn

1Tɩʋ kʋm vuvugǝ kam na tu ka ti tɩn, Pooli laan ma zaŋɩ sɩ o kɛ. O ma bǝŋi Zezi karabiǝ bam sɩ ba jǝni daanɩ, yɩ o ŋɔɔnɩ dɩ ba o pa ba na baarɩ. O ma daarɩ o banɩ-ba yɩ o kɛ o vu Masɩdʋanɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index