Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 20:12

12O na viiri tɩn, nɔɔna bam ma ja nɔn-dʋŋʋ kʋm ba ja vu sɔŋɔ dɩ yazurǝ. Ba bɩcara ma pǝni tɩga nɩ yɩ ba jɩgɩ wʋpolo.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index