Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 20:13

Pooli na kaanɩ Efɛɛzɩ nakwa bam yɩ o banɩ-ba te tɩn

13Dɩbam ma yagɩ Pooli, yɩ dɩ́ vu dɩ́ zʋ naboro kʋm sɩ dɩ́ tɔgɩ yigǝ dɩ́ da nɩnɩʋ kʋm wʋ dɩ́ vu Asɔsɩ. Dɩ́ ya kɩ ni daanɩ sɩ dɩ́ jeeri Pooli Asɔsɩ nɩ mʋ, o na lagɩ sɩ o vu tɩga nɩ tɩn ŋwaanɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index