Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 20:20

20Abam ta ye nɩ, a wʋ yagɩ sɩ a ta woŋo kʋlʋ maama na wʋ́ wanɩ kʋ wǝli abam tɩn a brɩ abam. A ma kwaanɩ a brɩ abam Wɛ cɩga kam nɔɔna maama yigǝ nɩ dɩ á tɩtɩ sam nɩ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index