Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 20:26

26Kʋntʋ ŋwaanɩ a lagɩ a tiini a kaanɩ abam zɩm dɛ dɩm nɩ, nɩ abam wʋlʋ na gɛ ŋwɩa Wɛ tee nɩ, kʋ daa daɩ amʋ yigǝ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index