Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 20:35

35A na kɩ kʋlʋ maama abam tee nɩ yɩ a cɛ dɩ tɩtʋŋa kʋntʋ doŋ tɩn, a kɩ a brɩ abam nɩ dɩ́ maŋɩ sɩ dɩ́ tʋŋɩ dɩ́ wǝli nabwǝnǝ mʋ. Taá guli-na dɩ́ Yuutu Zezi na tagɩ o wɩ: ‹Nmʋ na kwe woŋo n pa n doŋ, nń na wʋpolo kʋ dwǝni n na joŋi woŋo n doŋ tee nɩ.› »

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index