Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 20:7

Yutiki na tɩgɩ yɩ o joori o bi te tɩn

7Dɛ dɩlʋ na saŋɩ Zwifǝ bam siun dɛ dɩm tɩn, dɩbam maama ma jeeri daanɩ sɩ dɩ́ di wʋdiu nɩ Zezi dɛɛn na fɔgɩ dɩpɛ o pa o karabiǝ bam yɩ ba di te tɩn. Pooli ma tiini o ŋɔɔnɩ o brɩ nɔɔna bam taan, kʋ vu kʋ yi tɩtɩɩ kʋnkʋrʋ, bɛŋwaanɩ tɩga na pʋʋrɩ o lagɩ o viiri mʋ.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index