Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 20:9

9Nɔn-dʋŋʋ kʋdoŋ maa tɔgɩ o wʋra, o yɩrɩ mʋ Yutiki. O maa je tǝkoro ni nɩ. Pooli na tiini o ŋɔɔnɩ o daanɩ kʋntʋ tɩn, nɔn-dʋŋʋ kʋm maa je o dɔ o vɩɩla. O laan ma ba o dɔ fasɩ o kɛ. O ma tɔgɩ tǝkoro kʋm o tʋ tɩga nɩ. Ba ma tu ba kwe-o dɩ o tɩga.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index