Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 21:1

Pooli na ve o yi Zeruzalɛm te tɩn

1Dɩ́ laan ma banɩ-ba yɩ dɩ́ daarɩ dɩ́ viiri. Dɩ́ ma kwe dɩ́ yigǝ dɩ́ yɔɔrɩ nɩnɩʋ kʋm wʋ dɩ́ vu dɩ́ yi Kosi. Tɩga ma pʋʋrɩ, dɩ́ daa ma yi Rodi. Dɩ́ ma zɩgɩ dáanɩ dɩ́ vu Patara.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index