Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 21:11

11O na tu dɩbam te kʋntʋ tɩn, o ma lɩ Pooli kilǝ o tǝŋǝ nɩ o ma vɔ o tɩtɩ nɛ dɩ o jɩa o kɩ daanɩ. O laan ma ta o wɩ: «Mʋ Wɛ Joro kʋm na tagɩ kʋlʋ tɩn kʋ wɩ: Zwifǝ balʋ na zʋʋrɩ Zeruzalɛm nɩ tɩn wʋ́ ja kilǝ kantʋ tu ba vɔ tɩntʋ doŋ, yɩ ba daarɩ ba kɩ-o dwi-gɛ tiinǝ jɩŋa nɩ.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index