Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 21:13

13O ma lǝri o wɩ: «Bɛŋwaanɩ mʋ abam keerǝ, yɩ á pa a wʋ cɔgɩ? Ba na lagɩ ba vɔ-nɩ Zeruzalɛm nɩ naa ba na lagɩ ba gʋ-nɩ dɩ, amʋ wʋ́ sɛ sɩ a tɩ dɩ́ Yuutu Zezi yɩrɩ ŋwaanɩ.»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index