Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 21:32

32O na ni kʋntʋ tɩn, o ma lɩ pamaŋna bam dɩ ba yigǝ tiinǝ badaara, yɩ ba duri lɩla ba vu ba yi kɔgɔ kʋm na wʋ mɛ tɩn. Nɔɔna bam na nɛ-o dɩ o pamaŋna bam kʋntʋ tɩn, ba ma yagɩ Pooli magɩm.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index