Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 21:37

37Pamaŋna bam na lagɩ ba ja Pooli ba zʋ ba pɩɩna digǝ kam tɩn, o ma ta dɩ ba dɩdɛɛrʋ wʋm o wɩ: «Nmʋ wʋ́ pa-nɩ cwǝŋǝ sɩ a ta taanɩ a brɩ-m na?»

Dɩdɛɛrʋ wʋm na ni kʋntʋ tɩn, o ma bwe Pooli o wɩ: «Nmʋ kɩ ta mʋ n ni Grɛkɩ tiinǝ taanɩ?

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index