Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 21:8

8Tɩga na pʋʋrɩ tɩn, dɩ́ ma zaŋɩ dɩ́ vu dɩ́ yi Sezaarɩ. Dɩ́ ma vu dɩ́ pǝni Filipi-ba sɔŋɔ nɩ. Wʋntʋ mʋ tɔɔlɩ Wɛ kwǝr-ywǝŋǝ kam, yɩ o tɔgɩ o yɩ nɔɔna barpɛ balʋ ba na lɩ Zeruzalɛm nɩ tɩn wʋ nɔɔnʋ dɩdʋa.

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index