Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 22:18

18A ma na dɩ́ Yuutu wʋm yɩ o ŋɔɔnɩ dɩ amʋ o wɩ: ‹Zaŋɩ n kɩ lɩla n duri n nuŋi Zeruzalɛm nɩ, bɛŋwaanɩ tɩʋ kʋm nɔɔna bam bá sɛ kʋlʋ nmʋ na wʋ́ ta amʋ ŋwaanɩ tɩn.›

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index