Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 22:22

22Pooli na ŋɔɔnɩ te maama tɩn, nɔɔna bam ya cɩm mʋ yɩ ba cǝg-o. O nan na tagɩ dwi-gɛ tiinǝ bam taanɩ o wǝli da tɩn, ba laan ma zaŋɩ ba kaasɩ dɩ kwǝr-dɛ ba wɩ: «Ti-na o mʋmwɛ! Kʋ wʋ maŋɩ sɩ o taa ŋwɩ!»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index