Search form

Tɩtʋŋa Tɔnɔ 22:25

25Ba na vɔg-o ba ti sɩ ba daarɩ ba mag-o tɩn, Pooli ma ta dɩ pamaŋna bam yigǝ tu wʋlʋ na zɩgɩ da tɩn o wɩ: «Abam jɩgɩ cwǝŋǝ sɩ á ja Rom tɩʋ jɩŋa nɔɔnʋ á magɩ, yɩ ba ta wʋ bwe-o ba nii o na cɔgɩ kʋlʋ tɩn na?»

Wɛ Tɔnɔ dɩ kasɩm

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index